Netbrain
Home NetBrain Product One-Skill-at-a-Time Search Mark Forums Read
Go BackThe Net-BrainerNetBrain Product Hóa đơn điện t* cách được số ng*y tháng hóa đơn

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 03-22-2020, 09:02 AM
dtktthn2020 dtktthn2020 is offline
 
Join Date: Jan 2020
Posts: 1
Default Hóa đơn điện t* cách được số ng*y tháng hóa đơn


Hóa đơn điện t* có thể cách được số ng*y tháng ? Thực tế hoạt động hiện nay nhiều loại hình dịch vụ dịch vụ, xây dựng v* ngay thương mại, không thể cách lùi ng*y xuất hóa đơn gây rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Giải pháp n*o cho vấn đề n*y???


Inbox kết bạn Zalo để mình tư vấn chi tiết nhé: Dịch vụ triển khai các công việc chuyên môn với Doanh nghiệp mới th*nh l*p 2020


LIÊN HỆ: 0915219101
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Forum Jump

All times are GMT -4. The time now is 02:56 AM.
Powered by vBulletin
Copyright 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
Copyright 2009 NetBrain, Inc. All rights reserved.